Kan jeg unngå vannskade?

Man kan selvsagt stenge vannet med hoved-stoppekranen hver gang du forlater hjemmet, men det er ikke særlig realistisk eller gjennomførbart.

For et sameie eller borettslag medfører ofte lekkasje i en boenhet at også naboen får skader i sin. Er man i tillegg bortreist, på jobb eller ferie får ofte skaden store følger og kan påvirke mange boenheter.


Man kan selvsagt stenge vannet med hoved-stoppekranen hver gang du forlater hjemmet, men det er ikke særlig realistisk eller gjennomførbart.

Har bygningen eldre røropplegg kan det være fornuftig å sjekke rørenes tilstand, dette kan fint en rørlegger være behjelpelig med. De kan tidfeste alder på bakgrunn av bygningens byggetidspunkt og materialene som er benyttet. Rør og koblinger har en tidsbegrenset levetid, tidens tann med korrosjon og annen slitasje kan gi indikasjoner på at rørene bør skiftes.

Selv rør og koblinger i nyere bygninger kan svikte, både materiellsvakheter, feil ved montering og andre ting kan være årsak. Nyere tids byggekrav som TEK10 og TEK17 setter større krav til renovering og nye bygg med tanke på å beskytte seg mot vannskader. Men, disse kravene gjelder jo ikke der det virkelig er behov for å vurdere tiltak! Hus/hytter og bygninger med rør og baderom som ikke tilfredsstiller dagens krav. Det er her man bør vurdere tiltak som kan begrense følgene etter en vannlekkasje.

Løsningene finnes… Automatisk vannstoppventil leveres i dag fra mange leverandører og hvis sameiet/borettslaget eller du som privatperson benytter en fast rørlegger, kjenner de helt sikkert til disse og kan tilby løsninger i forskjellige prisklasser som kan tilpasses deres behov.


Det viktige med disse er at de må være godkjente i Norge og monteres av godkjent installatør.


En vannstoppventil kjøpt i pakkeløsning inneholder som regel:
 • Magnetventil – som kobles til vanninntaket i huset/leiligheten.
 • Sentral/hjerne som er koblet opp mot magnetventilen (krever stikkontakt).
 • Trådløse sensorer (ofte 2 stk i pakken) flere kan legges til. Ofte har man behov for sensor på toalettrom uten sluk i gulv, under kjøkkenbenk, ved kjøleskap med vanntilkobling osv.
 • Betjeningspanel med mulighet for manuell avstengning av vannet, monteres gjerne ved utgangsdør eller egnet sted i huset. Med denne stenger du vannet når du reiser bort i helgen eller på ferie.

 • I korte trekk fungerer vannstoppventilen på følgende måte:

  Ved detektering av vann/fukt på trådløs sensor sendes signal til sentral/hjerne som så sørger for at magnetventilen stenger vannet og dermed stanser lekkasjen.

  Flere vannstoppventiler har også funksjoner som gjør trykktester når familien har gått til ro for natten. Den tester røropplegget for dryppavvik og kan oppdage lekkasjer som vi nødvendigvis ikke kan se umiddelbart. Lekkasje på rør/koblinger i det skjulte røropplegget kan utvikle seg over lang tid og forårsake store følgeskader på bygningen.

  Montering av vannstoppeventil i hus og borettslag/sameie vil gi rabatt på forsikringen. Rabatten vil nok ikke kunne finansiere installasjonen men over flere år vil det tilsvare et godt bidrag.

  Trådløse sensorer vil kreve batteriskifte hvert 1-2 år som eneste vedlikeholdskrav til anlegget. Det er også et fint tidspunkt å teste at sensorer fungerer. Litt vann på fingeren som berører sensorens følere vil være tilstrekkelig. Deretter tørkes fukten bort og man aktiverer vannet igjen manuelt via betjeningspanelet.

  Ulike produsenter tilbyr ulike løsninger, be alltid om dokumentasjon på at utstyret er FG-godkjent.

  Her finner man oversikt over godkjente løsninger og regelverk knyttet til dette.

  Se godkjente løsninger

  Pris på utstyret varier og avhenger ofte av hva pakken inneholder. Ved kjøp av flere enheter for montering i større bygningsmasse med mange boenheter vil man nok kunne fremforhandle gode priser på montering og utstyret.

  KONTAKT OSS